Yêu cầu Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 khắc phục các sai phạm về môi trường

3, 12/03/2019, 21:28 GMT + 7

(Tin Môi Trường) - UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan triển khai nội dung thuộc trách nhiệm của địa phương theo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.


Theo văn bản của UBND tỉnh Bình Thuận, tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nội dung thuộc trách nhiệm của địa phương theo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước. UBND tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện lực Vĩnh Tân 1 (huyện Tuy Phong) nghiêm túc thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của đơn vị theo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

 

Yêu cầu Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 khắc phục các sai phạm về môi trường 
 Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 cần khắc phục các sai phạm về môi trường-Ảnh: IE 
 
Trước đó, từ ngày 19/11 đến ngày 16/12/2018, Đoàn Kiểm toán Nhà nước đã tiến hành kiểm toán về công tác quản lý môi trường của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1.
 
Theo Thông báo số 16 về kết quả kiểm toán của Đoàn kiểm toán về quản lý môi trường Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân đã phát hiện nhiều sai phạm về vấn đề môi trường như: Toàn bộ lượng nước thải (trừ nước làm mát) được tái sử dụng cho mục đích tưới ẩm bãi tro xỉ, kho than nhưng không được giám sát thường xuyên, liên tục (3 tháng/lần). Do đó tiềm ẩn rủi ro đến môi trường trong trường hợp hệ thống nước thải gặp sự cố, không xử lý đảm bảo chất lượng. Chỉ số NOx trong khí thải ra môi trường tại một số thời điểm vượt ngưỡng cho phép theo cam kết của Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.
 
Hoạt động xả nước thải (nước làm mát) ra môi trường biển chưa được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là chưa tuân thủ quy định tại Khoản 3, Điều 37, Luật Tài nguyên nước; khai thác sử dụng nguồn nước biển trước khi được cấp phép từ tháng 4/2018 đến ngày 17/12/2018 là chưa tuân thủ quy định tại Điều 44 của Luật Tài nguyên nước (đến thời điểm ngày 17/12/2018 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện lực Vĩnh Tân 1 đã được cấp phép khai thác sử dụng nước biển theo văn bản số 3798/GP-BTNMT), chưa lập và phê duyệt Đề án xử lý, tiêu thụ tro xỉ trước khi vận hành là chưa tuân thủ quy định tại Điểm 3, Mục 3 của Quyết định số 452 QĐ/TTg ngày 12/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ (Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 bắt đầu phát sinh tro xỉ từ tháng 4/2018 nhưng đến ngày 12/12/2018 chủ đầu tư mới hoàn thành và phê duyệt đề án xử lý, tiêu thụ tro xỉ).
 
Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sau khi được xử lý sẽ chôn lấp cùng với tro xỉ tại bãi tro xỉ có thể ảnh hưởng đến chất lượng tro xỉ sử dụng làm nguyên liệu sản xuất trong tương lai.
 
Thông báo của Kiểm toán Nhà nước cũng nêu rõ, công tác giám sát môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận thông qua dữ liệu quan trắc tự động chưa đảm bảo tính hiệu lực cần thiết do hệ thống tiếp nhận, cảnh báo các chỉ tiêu vượt giới hạn cho phép không hoạt động dẫn đến Sở Tài nguyên và  Môi trường không phát hiện, xử lý kịp thời.
 
Hệ thống tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động đặt tại Trung tâm tin học thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường là chưa phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị do bộ phận, cán bộ theo dõi không có chuyên môn, kinh nghiệm liên quan về môi trường và quan trắc dẫn đến xử lý thông tin phục vụ giám sát sẽ bị hạn chế; dữ liệu quan trắc tự động tại Sở Tài nguyên và Môi trường chưa được truyền về Bộ Tài nguyên và  Môi trường theo quy định.

Nguyễn Thanh -TTXVN

Về đầu trang