Mưa to làm ngập đến bụng thằng Bờm

3, 08/09/2020, 19:45 GMT + 7

(Tin Môi Trường) - Nước ngập ngang bụng thằng Bờm thì chắc chỉ đến đầu gối phú ông là cùng.


 Mưa to làm ngập đến bụng thằng Bờm


(TTC)

Về đầu trang