Panorama Mã Pì Lèng: Ông hỏi tôi, tôi biết hỏi ai?

6, 01/01/2021, 01:55 GMT + 7

(Tin Môi Trường) - Công trình xây dựng Panorama Mã Pì Lèng cho thấy một sự dễ dãi trong xử lý vi phạm các vụ việc xâm hại đến thiên nhiên. Một thách thức không ai trả lời được!


 Panorama Mã Pì Lèng: Ông hỏi tôi, tôi biết hỏi ai?


TTC

Về đầu trang