Mời tham gia "Chương trình quốc tế Môi trường doanh nghiệp xanh, chuyên đề: Pháp luật và Công nghệ"

5, 25/11/2021, 21:34 GMT + 7

(Tin Môi Trường) - Kính mời Quý đơn vị tham gia Giới thiệu các công nghệ môi trường tiên tiến tại “Chương trình quốc tế Môi trường doanh nghiệp xanh, chuyên đề: Pháp luật và Công nghệ”


  Mời tham gia "Chương trình quốc tế Môi trường doanh nghiệp xanh, chuyên đề: Pháp luật và Công nghệ"

Ảnh Chương trình trực tuyến về nghiệp vụ bảo vệ môi trường Doanh nghiệp

 
 THƯ MỜI

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP XANH - PHÁP LUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
 
Kính gửi: - Tổng Giám đốc/Giám đốc các cơ quan, doanh nghiệp;
 
               - Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
 
Bảo vệ môi trường đã và đang là vấn đề mang tính toàn cầu, là một trong những nhân tố quyết định sự thành công phát triển bền vững đất nước, bảo đảm ổn định chính trị và an ninh quốc gia. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường, gắn bó với thiên nhiên, từ đó cảm nhận vẻ đẹp và tầm quan trọng của thiên nhiên đối với cuộc sống, tiếp nối lời kêu gọi bảo vệ Trái đất, bảo vệ mối quan hệ hài hòa và bền vững giữa con người với thiên nhiên. 
 
Với thông điệp mang ý nghĩa nhân văn “Vì Một tương lai xanh”, chuỗi hoạt động nâng cao nhận thức về pháp luật bảo vệ môi trường và tìm kiếm công nghệ “xanh” “sạch” được tổ chức sáng tạo, thiết thực nhằm đưa ra những cách thức tiêu thụ ít gây ô nhiễm hơn, tránh cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, nâng cao nhận thức và sự chung tay của xã hội, cổ vũ lối sống lành mạnh vì cộng đồng, hướng đến cuộc sống xanh - sạch - đẹp hơn trong tương lai.
 
Trân trọng kính mời Quý đơn vị tham gia Giới thiệu các công nghệ môi trường tiên tiến tại “Chương trình quốc tế Môi trường doanh nghiệp xanh, chuyên đề: Pháp luật và Công nghệ”, được đồng tổ chức bởi Công ty TNHH Môi trường Minh Thái, Công ty TNHH Truyền thông Du lịch Môi trường (CET) và Trung tâm Truyền thông Cồng đồng Môi trường (CPECO) vào buổi sáng Thứ 7, ngày 11 tháng 12 năm 2021 theo hình thức trực tuyến.
 
Ban tổ chức chương trình xin trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự quan tâm của Quý đơn vị. 
 
Mời tham gia "Chương trình quốc tế Môi trường doanh nghiệp xanh, chuyên đề: Pháp luật và Công nghệ"
 
 
* Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 
 
Ms. Bích Thủy, ĐT: 0919.361.623, Email: cet24h@gmail.com
 
Mr.  Hữu Ngọc, ĐT: 0933.057.757, Email: nguyenngoc.cect@gmail.com
 
Công ty Truyền thông Du lịch Môi trường (CET). Điện thoại: 0919.361.623.

Công ty TNHH Môi trường Minh Thái. Điện thoại: 085.743.6668

Trung tâm Truyền thông Cộng đồng Môi trường (CPECO). Điện thoại: 0916.565.632

BTC CHƯƠNG TRÌNH

Về đầu trang