Cao Bằng làm tốt công tác tư vấn phản biện xã hội, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ thiên nhiên môi trường

2, 12/10/2020, 12:25 GMT + 7

(Tin Môi Trường) - Đây là đánh giá của đại diện chính quyền địa phương tại hội nghị Ban Chấp hành Hội BVTN&MT Cao Bằng khoá IV (nhiệm kỳ 2015 – 2020) vừa diễn ra tại thành phố Cao Bằng.


Cao Bằng làm tốt công tác tư vấn phản biện xã hội, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ thiên nhiên môi trường
 
 
Với lực lượng: 43 chi hội, hội viên tập thể, gồm hơn 3.500 hội viên, Hội BVTN&MT Cao Bằng đã tổ chức được nhiều hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về môi trường và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
 
Cụ thể trong 5 năm qua, Hội đã tổ chức 25 lớp tập huấn tại 25 xã, phường, thị trấn, cho hơn 2.000 lượt người; đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí  đưa tin bài, phản ánh về các hoạt động bảo vệ môi trường, tình trạng ô nhiễm môi trường, giáo dục về biến đổi khí hậu... góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về lĩnh vực BVTN&MT.
 
Hội đã phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương khảo sát hàng trăm cây cổ thụ, sau đó hỗ trợ địa phương lập hồ sơ đăng ký công nhận là Cây Di sản Việt Nam, để huy động mọi người cùng bảo vệ. Trong đó đã có gần 100 cây đã được công nhận và tổ chức vinh danh Cây Di sản Việt Nam.
 
Cụ thể như: Cây Dẻ xã Chí Viễn (Trùng Khánh) 120 tuổi; 82 cây Nghiến, cây Lim, cây Trai trên 300 năm tuổi ở xóm Bó Dường (xã Vân Trình,Thạch An),  cây Sung hơn 300 tuổi ở xã Tổng Cọt (Hà Quảng); cây Đa Nà Bản xã Thành Công (Nguyên Bình) 300 năm tuổi; cây Đa thị trấn Thông Nông 250 tuổi...
 
Hầu hết các chi Hội, Hội viên tập thể của Hội BVTN&MT tỉnh Cao Bằng đều triển khai tốt công tác bảo vệ TN&MT, thông qua sự phối hợp, lồng ghép trong thực hiện nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị.
 
Ngoài các hoạt động kể trên, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Cao Bằng còn tích cực tham gia nhiều hoạt động tư vấn phản biện xã hội, đóng góp thiết thực cho phát triển và BVMT ở địa phương. Nhiều ý kiến quan trọng tại các cuộc hội thảo, hội nghị, được dư luận quần chúng và các cơ quan thông tin đại chúng, các nhà Khoa học tán thành ủng hộ và đánh giá cao.
 
Hội thường xuyên cử chuyên gia và các thành viên tham gia các lớp tập huấn, đề tài, dự án khoa học do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật chủ trì; tổ chức tham quan học tập tại khu sinh thái Long Châu và Trịnh Tây (Quảng Tây, Trung Quốc); tham gia hội thảo khoa học về nhân vật Nùng Trí Cao tại Đại học chính trị quốc gia Đài Loan; phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng hồ sơ bảo tồn hát Then đàn tính tỉnh Cao Bằng.
 
Qua 5 năm, Hội BVTN&MT tỉnh được UBND tỉnh tặng Bằng khen từ 2010-2014; được Hội BVTN&MT Việt Nam tặng Bằng khen (2010-2015), khen thưởng có thành tích xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật khác.
 
Tại Hội nghị Ban chấp hành lần này, các đại biểu đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến bổ sung nhằm hoàn chỉnh Điều lệ Hội, bổ sung nhân sự nhiệm kỳ 2020- 2025; đồng thời đề nghị cấp trên khen thưởng một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua.

Phương Anh (Báo Cao Bằng)

Về đầu trang