Hội BVTN&MT Tây Nguyên từng bước kiện toàn tổ chức

7, 13/03/2021, 12:17 GMT + 7

(Tin Môi Trường) - Hiện nay, Hội Bảo vệ Thiên nhiên & Môi trường Tây Nguyên – đơn vị trực thuộc VACNE đang từng bước kiện toàn tổ chức, sau hơn 20 năm thành lập, nhưng hoạt động chưa rõ nét.


Đây là tín hiệu đáng mừng, sau cuộc họp Thường vụ Ban Chấp hành Hội BVTN&MT VN vừa diễn ra đầu năm 2021, với kế hoạch củng cố tổ chức, mở rộng mạng trong các ngành và các địa phương.

 

từng bước kiện toàn tổ chức

Ảnh: TL

 

Ngay sau khi nhận được Công văn đề xuất của đại diện Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Tây Nguyên, Lãnh đạo Hội BVTN&MT Việt Nam đã nhanh chóng liên hệ với các vị lãnh đạo cũ của Hội Tây Nguyên và có công văn chỉ đạo: nhất trí kiện toàn và tăng cường hoạt động của Hội Tây Nguyên. Trước mắt, VACNE giao cho ông Y Khuôl Ê Ban nguyên là Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Đắc Lắc làm UV Thường trực Hội, khẩn trương chuẩn bị Đại hội  Hội Tây Nguyên.
 
Hội BVTN&MT Việt Nam đồng thuận với nội dung trong  Công văn phúc đáp của Hội Tây Nguyên vừa gửi ra. Trong đó khẳng định: việc kiện toàn và tăng cường hoạt động của các hội địa phương thuộc hệ thống VACNE, trong đó có Hội Tây Nguyên, sẽ góp phần tích cực vào việc bảo vệ thiên nhiên và môi trường của đất nước. Bởi Tây Nguyên là vùng đất có ý nghĩa đặc biệt về thiên nhiên và môi trường, về xã hội và nhân văn của nước ta.
 
Hơn nữa, đây cũng là chủ trương xuyên suốt và là nội dung rất quan trọng trong năm nay của VACNE, nhằm phát triển mạng lưới rộng khắp, để huy động sức mạnh cộng đồng cùng chung sức bảo vệ môi trường, phát triển bền vững đất nước.

Hội BVTN&MT Việt Nam

Về đầu trang