Hợp tác tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế giữa Hội BVTN&MT Việt Nam với các đối tác thuộc Vương quốc Anh

6, 25/02/2022, 04:54 GMT + 7

(Tin Môi Trường) - Cuối năm 2021 và đầu năm 2022, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) khẩn trương chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về “Tác động của ô nhiễm môi trường đối với đa dạng sinh học và sức khỏe con người”.Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam với các đối tác thuộc Vương quốc Anh


Hợp tác tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế giữa Hội BVTN&MT Việt Nam với các đối tác thuộc Vương quốc Anh
 
Cuộc Hội thảo khoa học lần này là sự hợp tác giữa VACNE với Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn Vương quốc Anh (DEFRA - United Kingdom Department for Environment, Food & Rural Affairs). Về phía đối tác thuộc Vương quốc Anh là sự phối hợp giữa Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn Vương quốc Anh (DEFRA), Liên minh toàn cầu về sức khỏe và ô nhiễm (GAPH) và Ủy ban Bảo tồn Thiên nhiên chung (JNCC - Joint Nature Conservation Committee) (Sau đây gọi chung là các đối tác thuộc Vương quốc Anh).
 
Nhận biết, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp có vai trò quan trọng trong tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu; có nhiều nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành; là tổ chức có uy tín trong xã hội và cộng đồng, Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn cùng các đối tác thuộc Vương quốc Anh đã chủ động đề nghị VACNE phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Tác động của ô nhiễm môi trường đối với đa dạng sinh học và sức khỏe con người”.
 
 
Cuộc Hội thảo sẽ được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tại Hà Nội vào đầu tháng 3 năm 2022.

BTV

Về đầu trang