Nhiều công trình nghiên cứu và ý kiến tâm huyết của VACNE về Môi trường và phát triển bền vững

2, 23/11/2020, 09:45 GMT + 7

(Tin Môi Trường) - Nhiều công trình nghiên cứu và ý kiến tâm huyết của Hội BVTN&MT Việt Nam (VACNE) và các đơn vị trên cả nước, được công bố ở nhiều Tiểu ban và phiên toàn thể Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ IV diễn ra tại 19 Lê Thánh Tông - Hà Nội.


 

Nhiều công trình nghiên cứu và ý kiến tâm huyết của VACNE về Môi trường và phát triển bền vững

TS. Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch VACNE phát biểu chào mừng tại Hội thảo
 
Đây là Diễn đàn khoa học do Viện Tài nguyên & Môi trường (VNU) thuộc ĐHQG Hà Nội, cùng Hội BVTN&MT Việt Nam và Viện Địa lý (Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam) phối hợp tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 35 năm truyền thống VNU; là những gợi ý cần trao đổi cho việc chuẩn bị các văn bản dưới Luật BVMT vừa được Quốc Hội thông qua; đồng thời cũng là những công trình nghiên cứu cụ thể thiết thực, để phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.
 
Trong diễn văn phát biểu chào mừng Hội thảo, TS. Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch VACNE  đã khẳng định: Môi trường và phát triển bền vững là chủ đề xuyên suốt, thường xuyên được Hội BVTN&MT Việt Nam quan tâm. Thể hiện rõ nhất là: những cuốn sách kinh điển về chủ đề này do Nhà xuât bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát hành trong những năm gần đây đều do các nhà khoa học của VACNE biên soạn. Cụ thể như các cuốn:  “Đảm bảo An ninh môi trường cho phát triển bền vững”, “Kinh tế Xanh cho phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu”, “Môi trường và Phát triển trong bối cảnh biến đổi khí hậu”, “Ứng phó biến đổi khí hậu nhìn từ góc độ cộng đồng”...
 
Tại Hội thảo này, không chỉ có hàng chục báo cáo, tham luận của các Hội viên đóng góp, mà VACNE còn huy động một lực lượng đông đảo các nhà khoa học hàng đầu, tham gia Chủ tọa hầu hết các Tiểu ban. Tất cả các báo cáo, tham luận, cũng như những ý kiến đóng góp tại các Tiểu ban: “Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu”; “Bảo tồn Đa dạng sinh học và quản lý tài nguyên thiên nhiên”; “ Vấn đề môi trường và xử lý ô nhiễm” đều được trao đổi, thảo luận sôi nổi, sự tham gia của nhiều chuyên ngành, trước sự chứng kiến của đại diện Ban Kinh tế Trung ương, Đại học Quốc gia Hà Nội và một số địa phương.
 
Nhiều công trình nghiên cứu và ý kiến tâm huyết của VACNE về Môi trường và phát triển bền vững
Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Hội BVTN&MT Việt Nam

Về đầu trang