Ninh Thuận: Hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất, Ngày nước Thế giới và Ngày Khí tượng Thế giới năm 2016

7, 19/03/2016, 17:52 GMT + 7

(Tin Môi Trường) - Chiều ngày 18 tháng 3 năm 2016, tại Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận; Phòng Tài nguyên nước, KTTV&BĐKH thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận phối hợp cùng Đài KTTV tỉnh Ninh Thuận thuộc Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ; đồng tổ chức Chương trình Hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất, Ngày nước Thế giới và Ngày Khí tượng Thế giới năm 2016.


Bình Thuận: Hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất, Ngày nước Thế giới và Ngày Khí tượng Thế giới năm 2016
 Toàn cảnh Chương trình Hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất, Ngày nước Thế giới và Ngày Khí tượng Thế giới năm 2016 tại Ninh Thuận
 

Phát biểu chỉ đạo tại Chương trình Hoạt động, ông Tống Mỹ Cường – Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá ghi nhận sự phối hợp công tác tốt của Phòng Tài nguyên nước, KTTV&BĐKH và Đài KTTV tỉnh trong thời gian qua. Phó giám đốc Sở nhấn mạnh mục đích ý nghĩa của sự kiện Hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất, Ngày nước Thế giới và Ngày Khí tượng thế giới năm 2016.


Ông Huỳnh Thanh – Trưởng Phòng Tài nguyên nước, KTTV&BĐKH thông qua Chương trình truyền thông hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất và Ngày nước Thế giới năm 2016. Nội dung nêu bật chủ đề của Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2016: “Tôi đã chọn sống xanh, còn bạn?” và chủ đề của Ngày nước Thế giới năm 2016: “Nước và Việc làm”.


Ông Đặng Thanh Bình – Phó giám đốc Đài KTTV tỉnh Ninh Thuận trình bày toàn văn Thông điệp Ngày Khí tượng Thế giới năm 2016 của Ngài Petteri Taalas, Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng thế giới.


Trong phần giao lưu của Chương trình Hoạt động, ông Đặng Thanh Bình và ông Bùi Văn Thọ, đại điện cho Đài KTTV tỉnh Ninh Thuận trả lời những câu hỏi của các cán bộ, Viên chức thuộc Ngành Tài nguyên và Môi trường của tỉnh. Nội dung những câu hỏi xoay quanh các khái niệm về: Lịch sử Tổ chức Khí tượng Thế giới?; Thiên tai là gì?; Quan trắc khí tượng thủy văn là gì?; Dự báo khí tượng thủy văn là gì?; Cảnh báo khí tượng thủy văn là gì?; Bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn là gì?...


ĐẶNG BÌNH - PHAN HOÀN (Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Thuận)

Về đầu trang