Ra mắt cuốn sách “Tài nguyên, môi trường và chủ quyền biển đảo Việt Nam”

5, 02/07/2020, 17:29 GMT + 7

(Tin Môi Trường) - Cuốn sách chuyên khảo “Tài nguyên, môi trường và chủ quyền biển đảo Việt Nam” do PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, Chủ tịch Hội thiên nhiên & môi trường biển, thuộc Hội BVTN&MT Việt Nam chủ biên vừa ra mắt bạn đọc.


Ra mắt sách chuyên khảo “Tài nguyên, môi trường và chủ quyền biển đảo Việt Nam”

 
Đây là một trong những cuốn sách quý, do các chuyên gia Hội BVTN&MT Việt Nam biên soạn và được Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành trong thời gian gần đây. Sau các cuốn sách “Môi trường và Phát triển trong bối cảnh biến đổi khí hậu”, “Kinh tế Xanh – cho phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu” và “Ứng phó biến đổi khí hậu nhìn từ góc độ cộng đồng”.
 
Sách “Tài nguyên, môi trường và chủ quyền biển đảo Việt Nam” của PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi, TS. Đỗ Tử Chung, TS. Lê Quý Quỳnh biên soạn, là một ấn phẩm được soạn thảo khá công phu, với độ dày 440 trang, in trên khổ giấy 16 x 24 Cm. Nội dung cuốn sách được chia thành 5 Chương (Chương I: Vai trò, vị thế của biển, đảo Việt Nam; Chương II: Tiềm năng tài nguyên biển và đảo Việt Nam; Chương III: Môi trường và tai biến biển; Chương IV: Khai thác, sử dụng biển và đảo ở Việt Nam; Chương V: Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, đảo ở Việt Nam).
 
Không chỉ là cẩm nang khoa học: cung cấp cho bạn đọc những thông tin khá toàn diện và cập nhật về các nguồn tài nguyên biển, đảo cũng như công tác quản lý, khai thác của Việt Nam, cuốn sách này còn là tài liệu quan trọng, góp phần giáo dục nâng cao nhận thức cho cộng đồng về lợi ích, về nghĩa vụ bảo vệ tài nguyên, môi trường biển; bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, ứng phó với những thảm họa thiên nhiên, những tác động xấu của con người và các thế lực thù địch đang đe dọa biển và đảo của Việt Nam. 

Hội BVTN&MT Việt Nam

Về đầu trang