Sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ cảnh quan môi trường để xây dựng nông thôn mới bền vững

4, 30/09/2020, 10:51 GMT + 7

(Tin Môi Trường) - Ngày 28/9/2020, tại Hà Nội, Hội BVTN&MT Việt Nam, Viện hợp tác & Phát triển tài nguyên nước và Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam phối hợp tổ chức Hội thảo tham vấn, thu thập ý kiến xây dựng Tài liệu hướng dẫn cho cộng đồng làng xã khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ cảnh quan môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” gắn với cơ cấu lại nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.


Sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ cảnh quan môi trường để xây dựng nông thôn mới bền vững

Hội thảo tham vấn, thu thập ý kiến xây dựng Tài liệu hướng dẫn cho cộng đồng làng xã khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ cảnh quan môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” gắn với cơ cấu lại nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

 

Đây là hoạt động của đề tài khoa học “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ cảnh quan môi trường ở cấp xã trong xây dựng NTM vùng đồng bằng Bắc Bộ và Tây Nam Bộ” do PGS.TS Lê Bắc Huỳnh, Tổng Thư ký Hội BVTN&MT Việt Nam làm Chủ nhiệm, trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 của Việt Nam.
 
Tới dự và trực tiếp đóng góp ý kiến cho Hội thảo, có đông đảo các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực như: môi trường, nông - lâm nghiệp, sinh học, kiến trúc, quản lý tài nguyên nước, khí tượng - thủy văn,... của các Viện nghiên cứu, trường Đại học và các tổ chức xã hội.
 
Theo đánh giá của GS.TS. Nguyễn Tuấn Anh, Chủ nhiệm Chương trình KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020: Đây là vấn đề rất mới, được đưa vào Chương trình và triển khai trong thời gian chưa lâu, nhưng Đề tài đã góp phần tích cực cho việc định hướng lâu dài cho phát triển nông thôn ở nước ta. Bên cạnh việc tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia tại Hội thảo này để hoàn thiện tài liệu hướng dẫn cộng đồng, các nhà khoa học cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn. Trong đó chú trọng việc xây dựng những mô hình kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững, để bà con có thể áp dụng vào thực tiễn của từng vùng, từng địa phương, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.
 
Sau khi nghe TS. Trần Văn Miều, đại diện nhóm tác giả trình bày Báo cáo chuyên đề, cùng 12 ý kiến đóng góp của các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực liên quan, các vị Chủ trì Hội thảo: TS. Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch VACNE và TS. Lê Văn Minh, Chủ tịch IWDP đều đánh giá: Hội thảo rất thành công, nhận được nhiều ý kiến sâu sắc của các chuyên gia, thuộc nhiều lĩnh vực, từ những góc độ khác nhau. Ban tổ chức Hội thảo yêu cầu Ban Chủ nhiệm Đề tài chỉnh sửa, bổ sung thêm những nội dung mới, cùng những vấn đề thực tiễn trong xây dựng NTM đang đòi hỏi. Trong đó, nhấn mạnh ý kiến của hầu hết các đại biểu dự Hội thảo: Tài liệu hướng dẫn cộng đồng làng xã nên ngắn gọn và dễ hiểu hơn. Rất cần đưa có những giải pháp cụ thể, để hướng dẫn cho mọi người, mọi vùng miền cùng xây dựng nông thôn mới thành công, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam bền vững./.

Hội BVTN&MT Việt Nam

Về đầu trang