Thường vụ VACNE thống nhất chương trình hành động trong thời gian tới

6, 25/11/2022, 09:42 GMT + 7

(Tin Môi Trường) - Ngày 23/11/2022, tại Hà Nội, Thường vụ Trung ương Hội BVTN&MT Việt Nam (VACNE) đã họp phiên mở rộng, theo hình thức trực tuyến thông qua Báo cáo Tổng kết năm 2022 và thống nhất Chương trình hành động trong thời gian tới, trong đó có việc ký kết Hợp tác nghiên cứu về “đốt mở” với Liên minh toàn cầu về sức khoẻ và ô nhiễm (GAHP) có trụ sở tại Thụy sỹ.


 

Thường vụ Trung ương Hội BVTN&MT Việt Nam (VACNE) đã họp phiên mở rộng

 

Đây là cuộc họp, chuẩn bị cho Hội nghị BCH Trung ương Hội thường niên vào tuần tới, nhằm tổng kết quả hoạt động năm 2022, bàn giải pháp thực hiện tốt các công việc còn lại; đồng thời chuẩn bị cho Đại Hội lần thứ 8 (nhiệm kỳ 2023-2028) của VACNE.
 
Các thành viên đã nghe Chủ tịch Nguyễn Ngọc Sinh giới thiệu tóm tắt về những hoạt động nổi bật của Hội trong thời gian qua; những ý kiến đóng góp của các vị lãnh đạo, các nhà khoa học cho Báo cáo Tổng kết và Dự thảo Nghị quyết BCH Trung ương Hội năm 2022. Đồng thời ông cũng trình danh sách nhân sự do Văn phòng giới thiệu, xin ý kiến Thường vụ bổ sung vào hàng ngũ lãnh đạo và khen thưởng trong năm nay. Đặc biệt là các hoạt động hợp tác quốc tế và đối ngoại nhân dân của VACNE, trước nhu cầu thực tiễn trong thời gian gần đây. Ông Tổng thư ký cũng trình bày bổ sung về những khó khăn và kết quả bước đầu trong hoạt động xúc tiến hợp tác nghiên cứu về “đốt mở”với GAHP.
 
Các Ủy viên Thường vụ và lãnh đạo Văn phòng Hội đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc và cụ thể; đồng thời yêu cầu ông Chủ tịch Hội nhanh chóng ký kết hợp tác nghiên cứu này, để các đơn vị thành viên kịp triển khai. Mọi người đều bày tỏ phấn khởi trước kết quả mà VACNE đạt được trong thời gian qua và quyết tâm hoàn thành tốt những mục tiêu đã đề ra.
 
Các hoạt động liên quan đến các Tiểu ban: Văn kiện;  Nhân sự;  Điều lệ; Khen thưởng; Truyền thông; Nguồn lực tài chính… chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 8 của VACNE cũng được đưa ra thảo luận tại cuộc họp quan trọng này, với sự thống nhất cao.

Vp Hội BVTN &MT Việt Nam

Về đầu trang