VACNE khẩn trương đóng góp việc xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020

3, 04/05/2021, 09:50 GMT + 7

(Tin Môi Trường) - Sáng 29/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020. Nhiều vị lãnh đạo và hội viên Hội BVTTN&MT Việt Nam (VACNE) được Bộ TNMT mời tham gia công việc này với tư cách thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập.


VACNE khẩn trương đóng góp việc xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020
Bộ trưởng Trần Hồng Hà, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Luật BVMT được Quốc hội thông qua ngày 14/10/2020 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Việc xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành là việc hết sức quan trọng vào lúc này.
 
Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị, các thành viên nghiên cứu, phát huy vai trò, tích cực tham gia, đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định. Chủ động rà soát, có ý kiến để bảo đảm sự hài hòa, thống nhất, không chồng chéo giữa dự thảo Nghị định với các quy định có liên quan của ngành, lĩnh vực quản lý.
 
Tại Hội nghị, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 150/QĐ-BTNMT ngày 26/01/2021 thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định. Đây là phiên họp đầu tiên của Ban soạn thảo, tổ biên tập.
 
VACNE khẩn trương đóng góp việc xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020
Nhiều vị lãnh đạo và hội viên VACNE tham gia và đóng góp ý kiến tại Hội nghị
 
Cuộc họp diễn ra rất sôi nổi. Đại diện nhiều bộ ngành đã đưa ra các ý kiến chất lượng đóng góp cách tiếp cận cũng như nội dung, phương pháp nhằm xây dựng Nghị định. Chắc chắn rằng các vị lãnh đạo và hội viên VACNE sẽ phải tích cực phối hợp với  Ban và Tổ biên tập, cũng như  tham gia các cuộc họp, các hội nghị do Bộ TNMT tổ chức nhằm góp sức hoàn thành tốt văn bản quan trọng này.

BTV

Về đầu trang