Phát triển ngành Đo đạc và bản đồ với tầm nhìn dài hạn

Chủ nhật, 23/05/2021, 18:32 GMT + 7

(Tin Môi Trường) - Theo Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) Hoàng Ngọc Lâm, sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 sẽ được sửa đổi là tầm nhìn đến năm 2045.


Phát triển ngành Đo đạc và bản đồ với tầm nhìn dài hạn
Ảnh minh hoạ: IE
 
Chiến lược có tầm nhìn đến năm 2045 cũng sẽ bổ sung các quan điểm về hội nhập quốc tế, thu hút tài năng trẻ; bổ sung mục tiêu đến năm 2030 đảm bảo 100% dữ liệu không gian địa lý kết nối, chia sẻ trên toàn quốc và phấn đấu đến năm 2045 phát triển ngành Đo đạc và bản đồ trở thành ngành điều tra cơ bản hiện đại, ngang tầm với các nước phát triển, phấn đấu 80% các công nghệ tiên tiến trên thế giới được chuyển giao.
 
Theo Chiến lược, nội dung nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ, hợp tác quốc tế về đo đạc bản đồ sẽ lựa chọn ưu tiên nghiên cứu một số công nghệ lõi như: Điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn trong thu nhận, cập nhật, xử lý và cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ và hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; nghiên cứu chế tạo phương tiện đo để sử dụng trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ…
 
Theo Cục trưởng Hoàng Ngọc Lâm, để đạt được những mục tiêu trên, trong thời gian tới, ngành Đo đạc và bản đồ sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp gồm: Hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về đo đạc và bản đồ; xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ đảm bảo đồng bộ, chính xác thuận lợi cho việc sử dụng chung. 
 
Ngành cũng hướng tới hoàn thành nhiệm vụ công bố số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia gồm: mạng lưới tọa độ quốc gia, mạng lưới độ cao quốc gia, mạng lưới trọng lực quốc gia và mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia; xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và thành lập hệ thống bản đồ địa hình quốc gia đầy đủ, chính xác, kịp thời, làm nền tảng cho hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia. Bên cạnh đó, ngành tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ: Đo đạc, thành lập bản đồ chuyên ngành; xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; thúc đẩy việc khai thác, sử dụng rộng rãi thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học, phát triển, ứng dụng công nghệ về đo đạc và bản đồ; đổi mới cơ chế triển khai các nhiệm vụ đo đạc và bản đồ; đổi mới, xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật./

Hoàng Nam

Về đầu trang