Công ty Khánh Cường bị đình chỉ cung cấp vật liệu cho dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Chủ nhật, 05/04/2020, 15:23 GMT + 7

(Tin Môi Trường) - Công ty Khánh Cường - đơn vị cung cấp vật liệu cho dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, bị đình chỉ cung cấp vật liệu. Bởi thay vì đặt hàng cho mỏ Thạnh Phú 2 sản xuất thì Công ty Khánh Cường lại mua các loại đá kích cỡ khác nhau để đảo trộn thành đá dăm loại 1.


Công ty Khánh Cường bị đình chỉ cung cấp vật liệu cho dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Ảnh: Thanh Nguyên

 
Cùng với việc đình chỉ cung cấp vật liệu cho dự án đối với Công ty Khánh Cường. Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận (chủ đầu tư) cũng cảnh cáo Ban điều hành gói thầu XL10 và tư vấn giám sát trưởng, thay thế giám sát viên do chưa tuân thủ quy trình kiểm soát chất lượng dự án. Đồng thời, tạm đình chỉ toàn bộ công việc nhập vật liệu cấp phối đá dăm loại 1 cho dự án cho đến khi đơn vị cung cấp chứng minh được dây chuyền, công nghệ sản xuất.
 
Trước đó, xuất hiện một số thông tin phản ánh về chất lượng vật liệu ở gói thầu XL10 thuộc dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, có vấn đề. Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, cho biết, về vật liệu cấp phối đá dăm của gói thầu XL10, có 310 m3 cấp phối đá dăm loại 1 được lấy từ mỏ Thạnh Phú 2.
 
Tuy nhiên, về cách thực hiện, thay vì đặt hàng cho mỏ Thạnh Phú 2 sản xuất thì nhà cung cấp là Công ty Khánh Cường lại mua các loại đá kích cỡ khác nhau để đảo trộn thành cấp phối đá dăm loại 1, tức là chưa tuân thủ quy trình kiểm soát chất lượng dự án. Nếu đúng quy trình phải được tư vấn giám sát chấp thuận về công nghệ, phương án đảo trộn để sản xuất.
 
Riêng với 310 m3 cấp phối đá dăm đã tập kết về công trường dùng để gia tải chưa đưa vào sử dụng trong thành phần cấp phối, sẽ được loại bỏ khi kiểm tra không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.
 
Ban điều hành dự án cũng đã yêu cầu tư vấn giám sát ban hành hướng dẫn chi tiết công tác tập kết vật tư, vật liệu về công trường đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án.

( MTG)

Về đầu trang