Tác phẩm dự thi thiết kế Quốc phục dành cho đại diện Việt Nam tại Miss Eco: QP 055 - Ánh Sáng Trí Tuệ

6, 03/12/2021, 15:38 GMT + 7

(Tin Môi Trường) - Ban tổ chức Hoa hậu Môi trường Việt Nam xin giới thiệu tác phẩm dự Thi thiết kế Quốc phục dành cho đại diện Việt Nam tại Miss Eco. Thiết kế: Ánh Sáng Trí Tuệ. Tác giả: Nguyễn Văn Kiệt (QP 055).


thiết kế Quốc phục dành cho đại diện Việt Nam tại Miss Eco. Thiết kế: Ánh Sáng Trí Tuệ. Tác giả: Nguyễn Văn Kiệt (QP 055).

Thiết kế: Ánh Sáng Trí Tuệ. Tác giả: Nguyễn Văn Kiệt (QP 055).

 

Có ý nghĩa là đẹp thôi chưa đủ phải có trí tuệ và bình đẳng về giới tính phụ nữ cũng phải mạnh mẽ.

 

thiết kế Quốc phục dành cho đại diện Việt Nam tại Miss Eco. Thiết kế: Ánh Sáng Trí Tuệ. Tác giả: Nguyễn Văn Kiệt (QP 055).

thiết kế Quốc phục dành cho đại diện Việt Nam tại Miss Eco. Thiết kế: Ánh Sáng Trí Tuệ. Tác giả: Nguyễn Văn Kiệt (QP 055).

Thiết kế: Ánh Sáng Trí Tuệ. Tác giả: Nguyễn Văn Kiệt (QP 055).


BTV - Ảnh: BTC cung cấp

Về đầu trang