Yêu cầu hủy bỏ nội dung các văn bản vận động sử dụng bia, xi măng, Viettel

5, 16/10/2014, 16:00 GMT + 7

(Tin Môi Trường) - Cục Kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật (KTVB) – Bộ Tư Pháp vừa có văn bản yêu cầu tỉnh Nghệ An và tỉnh Quảng Nam hủy bỏ, sửa một số nội dung trong các văn bản vi phạm pháp luật do các tỉnh này đã ban hành.


Yêu cầu hủy bỏ nội dung các văn bản vận động sử dụng bia, xi măng, Viettel


Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật (KTVB) – Bộ Tư Pháp Lê Hồng Sơn vừa kết luận về tính hợp pháp của một số công văn do tỉnh Nghệ An về việc chung tay góp sức hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ các sản phẩm bia (Công văn số 5290); công văn về việc hỗ trợ sử dụng xi măng sản xuất trên địa bàn tỉnh để xây dựng các công trình bê tông hóa mặt đường GTNT của tỉnh Quảng Nam (Công văn số 1747/UBND-KTN).


Đồng thời kiến nghị Quảng Ninh gửi công văn về việc tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tặng bò cho các hộ nghèo vùng biên giới thông qua việc tự nguyện mua và sử dụng dịch vụ điện thoại Viettel của UBND tỉnh Quảng Ninh (90/KH-BCĐ).


Theo đó Cục trưởng Cục Cục KTVB khẳng định, về hình thức Công văn số 5290, Công văn số 1747/UBND-KTN của UBND tỉnh Quảng Nam về việc hỗ trợ sử dụng xi măng sản xuất trên địa bàn tỉnh để xây dựng các công trình bê tông hóa mặt đường GTNT là văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND hai tỉnh nhằm “hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ” và “ổn định thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm sản xuất trong tỉnh” (bia). Tuy nhiên, nội dung Công văn lại đưa ra một số quy định mang tính quy phạm pháp luật (QPPL), yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn của địa phương phải thực hiện.


Cục KTVB cho rằng, những nội dung của hai công văn nói trên thể hiện trong văn bản hành chính là chưa phù hợp về hình thức văn bản.


Trên cơ sở rà soát các quy định của pháp luật hiện hành, Cục KTVB thấy rằng, việc UBND tỉnh Nghệ An và tỉnh Quảng Nam đưa ra nội dung chỉ đạo trong các công văn nêu trên là không có căn cứ pháp lý. Hơn nữa, những nội dung chỉ đạo này đã tạo ra sự “phân biệt đối xử”, “bất bình đẳng” giữa các doanh nghiệp sản xuất bia ở Việt Nam, trái với quy định tại khoản 2 Điều 51 Hiến pháp 2013, Điều 10 Luật Thương mại và đặc biệt là Điều 6 Luật Cạnh tranh.


Ông Sơn khẳng định việc UBND tỉnh Nghệ An và tỉnh Quảng Nam đưa ra chỉ đạo nêu trên là chưa phù hợp với quy định của pháp luật; mặt khác, sẽ tạo ra hình ảnh và môi trường đầu tư, kinh doanh không bình đẳng; tạo ra lợi ích cục bộ, địa phương. Những nội dung này cần phải được xem xét xử lý kịp thời, tránh tạo ra tiền lệ không tốt nếu nhiều địa phương cũng có chủ trương tương tự.”


Từ đó, Cục KTVB đề nghị UBND hai tỉnh này tiến hành tự kiểm tra, hủy bỏ nội dung chưa phù hợp tại Công văn số 5290 và Công văn số 1747/UBND-KTN.


Cục KTVB QPPL đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh Nghệ An thông báo kết quả xử lý sau 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo cho Cục.


Đối với Công văn số 90/KH-BCĐ ngày 05.9.2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tặng bò cho các hộ nghèo vùng biên giới thông qua việc tự nguyện mua và sử dụng dịch vụ điện thoại của Viettel, cục KTVB QPPL cho rằng:


Đây là văn bản có tính chất tương tự như hai Công văn nêu trên của UBND tỉnh Nghệ An và UBND tỉnh Quảng Nam. Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh qua báo chí, dư luận, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã tích cực vào cuộc, liên hệ với các cơ quan liên quan của tỉnh Quảng Ninh để đề nghị cung cấp Công văn  số 90/KH-BCĐ ngày 05.9.2014 nêu trên.


Tuy nhiên, đến nay, Cục chưa nhận được Công văn này của UBND tỉnh Quảng Ninh.


(Theo Một thế giới)

Về đầu trang