Nâng cao năng lực Phân tích dữ liệu từ Hệ thống thông tin hạn hán và năng suất cây trồng tại địa bàn tỉnh Ninh Thuận

2, 23/12/2019, 20:42 GMT + 7

(Tin Môi Trường) - Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (VAWR) và Trung tâm Phòng chống Thiên tai Châu Á (ADPC) và dự án SERVIR Mekong với các nước trong khu vực hạ lưu sông Mê Công. Từ năm 2016 các chuyên gia của ADPC, SERVIR Mekong đã phối hợp với VAWR xây dựng Hệ thống thông tin hạn hán và năng suất cây trồng (RDCYIS), thí điểm cho tỉnh Ninh Thuận.


Qua Hội thảo tham vấn về sử dụng hệ thống công cụ RDCYIS tại Ninh Thuận vào tháng 7/2019 đã cho thấy sự quan tâm của các cấp quản lý tỉnh trong việc sử dụng các chỉ số hạn hán là dữ liệu kết quả của hệ thống RDCYIS trong dự báo khô hạn. Dự án SERVIR-Mekong tiếp tục hợp tác với VAWR để thực hiện triển khai dịch vụ tăng cường khả năng phục hồi hạn hán và an ninh năng suất cây trồng ở tỉnh Ninh Thuận.

 

Nâng cao năng lực Phân tích dữ liệu từ Hệ thống thông tin hạn hán và năng suất cây trồng tại địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Lớp tập huấn kỹ thuật: “Phân tích dữ liệu từ hệ thống thông tin hạn hán và năng suất cây trồng cấp khu vực (RDCYIS) trong dự báo khô hạn” tại Ninh Thuận
 
Nhằm nâng cao năng lực sử dụng và phân tích số liệu từ hệ thống RDCYIS cho đội ngũ dự báo viên KTTV và chuyên viên thuộc các Sở, Ban, ngành của tỉnh Ninh Thuận. Từ ngày 17-18/12/2019 tại Đài KTTV tỉnh Ninh Thuận, VAWR và SERVIR Mekong phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn, Đài KTTV tỉnh Ninh Thuận đồng Tổ chức Lớp tập huấn kỹ thuật: “Phân tích dữ liệu từ hệ thống thông tin hạn hán và năng suất cây trồng cấp khu vực (RDCYIS) trong dự báo khô hạn”.
 
Theo Tiến sỹ Nguyễn Hạnh Quyên, đại diện Tổ chức ADPC cho biết mục tiêu của chương trình tập huấn là: Nâng cao năng lực cho các Dự báo viên tại Đài KTTV tỉnh Ninh Thuận và các cơ quan liên quan về việc sử dụng thông tin và số liệu từ cổng thông tin RDCYIS và sử dụng những thông tin này để phân tích và dự báo khô hạn tại tỉnh Ninh Thuận; Xây dựng kế hoạch hợp tác trong tương lai thực hiện kiểm định số liệu các chỉ số khô hạn có độ phân giải được cải  thiện (độ phân giải 5km cho cấp tỉnh).
 
Các học viên được Chuyên gia Susantha Jayasinghe, đại diện Dự án SERVIR Mekong trình bày giới thiệu và hướng dẫn thực hành các nội dung: Khô hạn và các chỉ số để đánh giá hạn hán; Công cụ RDCYIS và cách tính các chỉ số; Phân tích các thời điểm khô hạn sử dụng công cụ; Phân tích nâng cao: Phân tích số liệu và các chỉ số khô hạn sử dụng RDCYIS và QGIS, Phân tích số liệu định lượng sai số sử dụng RDCYIS và QGIS; Trao đổi về các loại khô hạn ở Ninh Thuận và lựa chọn các chỉ số quan trọng để đánh giá và dự báo khô hạn; Xây dựng kế hoạch hợp tác thực hiện kiểm định kết quả RDCYIS (độ phân giải 5km).
 
Kết thúc khóa đào tạo, các Dự báo viên KTTV và chuyên viên thuộc các Sở, Ban, ngành của tỉnh Ninh Thuận đã nắm bắt được ý nghĩa, tầm quan trọng và cách tính các chỉ số khô hạn trong dự báo khô hạn tại tỉnh; Hiểu và có thể  tiếp cận, tải dữ liệu và thông tin từ hệ thống RDCYIS, cũng như phân tích các số liệu này để đưa ra dự báo khô hạn phù hợp; Nắm vững các bước và quá trình thực hiện kiểm định kết quả của mô hình; Đồng thuận về hợp tác thực hiện kiểm định kết quả mô hình đối với kết quả độ phân giải 5km;
 
Ninh Thuận là một tỉnh có lượng mưa trung bình nhiều năm ở mức thấp nhất của cả nước, chính vì vậy hàng năm tỉnh ta phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do thiên tai hạn hán gây ra, đặc biệt là cho nông nghiệp. Việc tập huấn chuyển giao Hệ thống thông tin hạn hán và năng suất cây trồng thí điểm cho tỉnh Ninh Thuận trong bối cảnh biến đổi khí hậu mạnh mẽ là thực sự cần thiết. Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo hạn hán trên địa bàn và giúp cho địa phương tham khảo để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp bền vững.

ThS Đặng Thanh Bình – Phó giám đốc Đài KTTV tỉnh Ninh Thuận

Về đầu trang