Ngày Quốc tế về Đa dạng sinh học (22/5/2021): "Chúng ta là một phần của giải pháp"

2, 10/05/2021, 22:50 GMT + 7

(Tin Môi Trường) - Ban Thư ký Công ước Đa dạng Sinh học đã lựa chọn chủ đề của Ngày Quốc tế về Đa dạng Sinh học năm 2021: "We're part of the solution (tạm dịch: Chúng ta là một phần của giải pháp).


Ngày Quốc tế về Đa dạng sinh học 2021 "Chúng ta là một phần của giải pháp"
 
 
Chủ đề được chọn để tiếp nối chủ đề xuyên suốt của năm 2020 “Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên”, như một lời nhắc nhở rằng đa dạng sinh học vẫn là giải pháp quan trọng là một lựa chọn cho sự phát triển bền vững. Từ các giải pháp dựa vào thiên nhiên cho các vấn đề khí hậu, sức khỏe, an ninh lương thực, nước uống và sinh kế bền vững, đa dạng sinh học là nền tảng mà chúng ta có thể xây dựng trở lại tốt hơn.
 
Với đại dịch COVID-19 đang diễn ra, Ngày Đa dạng sinh học năm 2021 sẽ được kỷ niệm thông qua một chiến dịch trực tuyến. 

BTV

Về đầu trang