Thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia

6, 19/07/2019, 23:55 GMT + 7

(Tin Môi Trường) - Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.


Thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia

Ảnh: TL

 

Theo quyết định, Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Phó Chủ tịch Hội đồng là một Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
Các thành viên của Hội đồng gồm đại diện các Bộ: Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng Chính phủ; Y tế; Công Thương; Khoa học và Công nghệ; Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
 
Thành viên của Hội đồng còn có các chuyên gia: GS.TS. Mai Trọng Nhuận; GS.TSKH. Đặng Trung Thuận; PGS.TS. Lê Xuân Cảnh; GS.TS. Nguyễn Thị Kim Thái và ông Thái Minh Sơn.
 
Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực của Hội đồng.
 
Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định và gửi Thủ tướng Chính phủ kết quả thẩm định để làm căn cứ quyết định phê duyệt Nhiệm vụ.
 
Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

(Theo Chinhphu)

Về đầu trang