Để nuôi biển phát triển nhanh và bền vững

Thứ 8, 29/08/2021, 10:14 GMT + 7
(Tin Môi Trường) - Nước ta có nhiều điều kiện hết sức thuận lợi để phát triển mạnh kinh tế biển. Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, mở ra cơ hội lớn để đẩy mạnh phát triển kinh tế biển. Nuôi biển đã góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế ở các vùng nông thôn ven biển; giải quyết việc làm, cải thiện đời sống của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh vùng ven biển, đóng góp lớn vào công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tuy nhiên, nuôi biển ở Việt Nam còn mang tính tự phát, thiếu quy hoạch chi tiết; điều kiện cơ sở hạ tầng hạn chế, trình độ kỹ thuật sản xuất giống của người dân chưa đáp ứng yêu cầu. Một số vùng nuôi nằm chồng lấn, xung đột với các ngành kinh tế khác, gây ô nhiễm môi trường,... Để nuôi biển phát triển nhanh và bền vững, giai đoạn 2021-2025, trước hết cần tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, chuyển đổi mô hình nhỏ lẻ, vật liệu truyền thống gây ô nhiễm môi trường biển sang những vật liệu thân thiện với môi trường, có độ bền cao như vật liệu nhựa HDPE để nuôi biển theo quy trình khép kín từ đầu vào đến xuất khẩu, không gây ô nhiễm môi trường biển.
Về đầu trang