Đống rác này to quá, né đi cho lành!

3, 01/12/2020, 13:53 GMT + 7

(Tin Môi Trường) - Loại "rác" này vừa to vừa dữ lại chưa được phân loại nữa. Thôi né đi cho lành!


 Đống rác này to quá, né đi cho lành!


TTC

Về đầu trang