Hội Bảo vệ TN&MT TP Hải Phòng:Kiện toàn tổ chức - nhân sự, tổ chức hưởng ứng các ngày lễ về môi trường

5, 18/10/2018, 17:48 GMT + 7

(Tin Môi Trường) - Trong 6 tháng đầu năm 2018,Hội Bảo vệ TN&MT TP Hải Phòng đã tiến hành kiện toàn tổ chức - nhân sự Hội Bảo vệ môi trường và các Chi hội/tổ chức trực thuộc, ph ối hợp cùng các Sở/Ngành, chính quyền các địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường; Ngày Đa dạng sinh học; Ngày Môi trường thế giới; Ngày Đại dương thế giới.


 Hội Bảo vệ TN&MT TP Hải Phòng: Kiện toàn tổ chức - nhân sự, tổ chức hưởng ứng các ngày lễ về môi trường

Tổ dân phố bảo vệ môi trường

 

Kiện toàn tổ chức - nhân sự Hội Bảo vệ môi trường và các Chi hội/tổ chức trực thuộc.
 
Kiện toàn Ủy viên BCH Hội:
 
Theo Đề án nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hội Bảo vệ môi trường thành phố có cơ cấu lãnh đạo một số Sở, ngành, đơn vị tham gia ủy viên BCH. Do có sự thay đổi nhân sự tại các cơ quan trên (nghỉ hưu, chuyển công tác) nên cần kiện toàn nhân sự BCH để đảm bảo hoạt động của Hội trên các lĩnh vực.
 
Hội Bảo vệ môi trường đã có văn bản gửi các Sở/Ngành/đơn vị: Hội Cựu chiến binh thành phố; Hội Nông dân thành phố; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Khoa học và Công nghệ; Đát Phát thành và Truyền hình Hải Phòng; Công ty Cổ phần Phát triển khu công nghiệp Đình Vũ cử cán bộ thay thế tham gia ủy viên BCH Hội. Các đơn vị đã có văn bản cử cán bộ tham gia BCH thay thế một số Ủy viên BCH đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu theo quy định
 
Kiện toàn tổ chức Trung tâm ENCEN thuộc Hội:
 
Chi bộ Trung tâm ENCEN đã bồi dưỡng kết nạp 01 đảng viên mới và cử 02 quần chúng ưu tútham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do quận Ủy Ngô Quyền tổ chức chức.
 
Để tăng cường một bước năng lực hoạt động và quản lý của Trung tâm ENCEN, Hội đã chỉ đạo xây dựng chức năng, nhiệm vụ phù hợp với thời kỳ mới. Quy hoạch cán bộ lãnh đạo Trung tâm; đào tạo, bồi dưỡng để kiện toàn và bổ nhiệm khi đủ điều kiện.
 
Vận động thành lập các Chi hội Bảo vệ môi trường tại khu vực nông thôn :
 
Phối hợp với Hội Nông dân thành phố vận động thành lập các Chi hội Bảo vệ môi trường theo mô hình thôn/xã khu vực nông thôn nhằm vận động cộng đồng dân cư sản xuất nông nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường, đảm bảo tiêu chí về môi trường góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 16/7/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng khóa XIV về xây dựng nông thôn mới thành phố Hải Phòng đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; từ mô hình này sẽ xây dựng thành điểm sáng về môi trường nông thôn ở khu vực đồng bằng sông Hồng.
 
Hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường.
 
Thực hiện Công văn số 2035/BTNMT-TTTNMT ngày 20/4/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động thuộc "tháng hành động vì môi trường", hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6/2018 với chủ đề "Chống lại ô nhiễm chất thải nhựa, nếu bạn không tái sử dụng thì hãy từ chối sử dụng", Hội Bảo vệ môi trường và các Chi hội đã phối hợpcùng các Sở/Ngành, chính quyền các địa phươngtổ chức các hoạt động hưởng ứng các ngày lễ lớn như: Tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường (29/4-6/5/2017); ngày đa dạng sinh học(22/5); ngày Môi trường thế giới (05/6); ngày Đại dương thế giới (08/6).
 
Hội viên Hội Bảo vệ môi trường tích cực tham gia các hoạt động thiết thực hưởng ứng các ngày lễ về môi trường như: lễ mít tinh và chiến dịch ra quân làm sạch môi trường biển nhân ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ biển và hải đảo tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải (quét dọn, thu gom rác thải tại các khu dân cư, nơi công cộng, khu trung tâm du lịch, các bãi tắm).

BTV - Văn phòng VACNE

Về đầu trang