Hội BVTN&MT Việt Nam cần chủ động và tích cực hơn nữa trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội về tài nguyên và môi trường

7, 12/12/2020, 23:03 GMT + 7

(Tin Môi Trường) - Đó là kết luận rút ra từ cuộc Hội thảo Tổng kết Diễn đàn Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội giai đoạn 2015 - 2020 do VUSTA tổ chức tại Hà Nội ngày 11/12/2020.


VACNE cần chủ động và tích cực hơn nữa trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội về tài nguyên và môi trường

Hội thảo Tổng kết Diễn đàn Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội giai đoạn 2015 - 2020 

 

Thực chất đây là cuộc hội thảo "2 trong 1" nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện việc tổ chức các Diễn đàn khoa học (Diễn đàn Tri thức) theo Quyết định số 501/2015/QĐ-TTg và tổng kết đánh giá hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian từ 2015 tới nay.
 
Theo đó, với 37 Diễn đàn đã được VUSTA và các hội thành viên tổ chức, nhiều ý kiến tư vấn chất lượng đã được đề xuất về hầu hết mọi vấn đề cần quan tâm. Cũng trong khoảng thời gian 2015 - 2020, 63 Liên hiệp hội địa phương và 89 Hội ngành toàn quốc đã hoạt động có kết quả trong lĩnh vực tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo nhiều phương thức khác nhau và đã "...có những đóng góp tích cực vào việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng. chính sách pháp luật của nhà nước và các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của đất nước" như Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư đã nêu. Đại diện Ban Tuyên Giáo Trung ương, đại diện Viện Hàn lâm khoa học Xã hội Việt Nam và rất nhiều ý kiến tham luận tại Hội thảo đã đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại của các hoạt động trên và phát huy cao nhất thế mạnh là đội ngũ chuyên gia, tri thức của VUSTA.
 
Trong các báo cáo tổng kết do VUSTA chuẩn bị, các kết quả hoạt động  tư vấn, phản biện và giám định xã hội của VACNE đã được nhắc tới nhiều lần như là sự xác nhận thế mạnh truyền thống của Hội BVTN&MT VN. Mặc dù vậy, do ý nghĩa đặc biệt quan trọng của công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với tổ chức hội, VACNE cần rút ra các bài học kinh nghiệm cần thiết từ Hội thảo để không ngừng nâng cao kết quả và hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực này.

Hội BVTN&MT Việt Nam

Về đầu trang