Nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp cho Đánh giá tác động Môi trường (ĐTM)

4, 30/09/2020, 10:46 GMT + 7

(Tin Môi Trường) - Ngày 25/9/2020, tại Hà Nội, gần 100 nhà khoa học, cán bộ quản lý tham gia Hội thảo khoa học về chủ đề “Tổng quan kết quả thực hiện đánh giá tác động môi trường và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện các quy định liên quan theo Luật Bảo vệ Môi trường” do Hội BVTN&MT Việt Nam tổ chức.


Nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp cho Đánh giá tác động Môi trường (ĐTM)

Hội thảo khoa học về chủ đề “Tổng quan kết quả thực hiện đánh giá tác động môi trường và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện các quy định liên quan theo Luật Bảo vệ Môi trường” do Hội BVTN&MT Việt Nam tổ chức.

 

Đây là hoạt động trong khuôn khổ nhiệm vụ Tư vấn phản biện của VUSTA giao cho Hội BVTN&MT Việt Nam thực hiện, nhằm hoàn thiện Dự thảo Luật Bảo vệ Môi trường.
 
Tới dự, chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi trực tiếp với các đại biểu tại Hội thảo, còn có đông đảo các vị lãnh đạo, đại diện Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam, Vụ Thẩm định đánh giá tác động Môi trường, Tổng cục Môi trưởng (Bộ TN&MT), một số trường Đại học, viện nghiên cứu, Chi cục BVMT một số tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.
 
Cùng với báo cáo tổng quan” Về kết quả thực hiện ĐTM ở Việt Nam thời gian qua và những kiến nghị giải pháp hoàn thiện” do TS. Nguyễn Ngọc Sinh trình bày, còn có gần 10 tham luận chuyên sâu của các Cộng sự, xung quanh vấn đề này. Trong đó, đều khẳng định: Quy định pháp luật về ĐTM là cần thiết và đã thực sự đi vào cuộc sống. Nhưng trong quá trình triển khai vào đời sống xã hội, các quy định này đã bộc lộ nhiều bất cập và cần phải hoàn thiện. Toàn xã hội phải nhìn nhận ĐTM theo một góc độ thay đổi: từ nhận thức đến cách tiếp cận và cả trong quá trình tổ chức thực hiện.
 
Cụ thể, công tác ĐTM đã có những tác dụng thực tế trong phòng, chống ô nhiễm và suy thoái môi trường, góp phần giải quyết những “điểm đen” về ô nhiễm, phòng ngừa ô nhiễm, bảo vệ cảnh quan môi trường; đồng thời có tác động tích cực đối với việc nâng cao nhận thức và năng lực cộng đồng về môi trường. Nhờ đó, đã có hàng vạn các chủ dự án, các doanh nghiệp phải thực hiên ĐTM và tới nay hầu hết người  dân đã quan tâm và biết cách ứng xử với ô nhiễm môi trường.
 
Bên cạnh đó, có không ít những quy định pháp luật về ĐTM chưa phù hợp thực tiễn; nhiều cán bộ ngành, địa phương còn xem nhẹ vai trò ĐTM. Sự bất cập này cũng một phần do những quy định về ĐTM chưa sát thực, chưa lường trước các vấn đề nhậy cảm, phức tạp sẽ nảy sinh, đôi chỗ còn còn tản mạn, không đầy đủ và thiếu hệ thống. Vì thế, các quy định pháp luật về ĐTM cần tiếp tục được hoàn thiện.
 
Qua kết quả khảo sát, phân tích các tác giả đã đưa ra kiến nghị: cần quan tâm đến một số vấn đề liên quan đến  “Những nội dung chính của Báo cáo ĐTM”, Trong đó, tập trung vào ý kiến: lồng ghép đánh giá tác động môi trường với bảo tồn đa dạng sinh học, với đánh giá tác động biến đổi khí hậu, với tác động đến sức khỏe của cộng đồng.
 
Bởi bảo tồn ĐDSH là mục tiêu cốt lõi liên hệ mật thiết với tất cả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Các rủi ro do tác động của BĐKH toàn cầu, của sự cố môi trường sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng, sự phát triển KT-XH cả nước nói chung và các dự án nói riêng. Ngược lại việc triển khai các dự án cũng góp phần tác động đến khí hậu toàn cầu qua phát thải khí nhà kính (KNK) và các hoạt động khác, trong đó có sức khỏe con người.  Việc lồng ghép không những không vi phạm các quy định pháp lý về ĐTM hiện hành, mà còn tăng hiệu quả của ĐTM đối với các dự án và thực tế cũng đang được thực hiện dưới các hình thức khác nhau
 
Sau khi nghe báo cáo tổng hợp, những báo cáo tham luận và nhiều ý kiến đống góp tại Hội thảo, PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Hải, vụ trưởng Vụ Thẩm định đánh giá tác động Môi trường (Tổng cục Môi trưởng - Bộ TN&MT) cho rằng: đây là những đóng góp rất thiết thực của các nhà khoa học, của Hội BVTN&MT Việt Nam. Bởi ĐTM là 1 trong 9 nội dung cốt lõi của Luật Bảo vệ Môi trường và bày tỏ hy vọng: những ý kiến  sâu sắc tại Hội thảo này sẽ được đưa vào cuộc sống, thông qua các văn bản pháo luật của Nhà nước trong thời gian tới.

Hội BVTN&MT Việt Nam

Về đầu trang