Nhiều ý kiến và mô hình thực tiễn bảo vệ môi trường, phát triển bền vững của cộng đồng được trình bày tại Hội thảo do VACNE tổ chức

6, 15/11/2019, 21:34 GMT + 7

(Tin Môi Trường) - Sáng 15/11/2019, tại Hà Nội, đông đảo chuyên gia và đại diện các tổ chức NGO đã tham dự Hội thảo “Cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng Chiến lược huy động cộng đồng tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu hướng tới nền kinh tế xanh” do Hội BVTN&MT Việt Nam tổ chức.


Nhiều ý kiến và mô hình thực tiễn bảo vệ môi trường, phát triển bền vững của cộng đồng được trình bày tại Hội thảo do VACNE tổ chức

Các Phó Chủ tịch Hội BVTN&MT VN: GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng; GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh và TS. Trần Văn Miều, đồng chủ trì Hội thảo

 

Đây là hoạt động theo sự chỉ đạo, hỗ trợ của VUSTA để thu thập thông tin, lấy ý kiến của chuyên gia, các tổ chức xã hội và cộng đồng, nhằm thực hiện Nghị quyết số 24 của Trung ương Đảng về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; đồng thời góp phần hoàn thiện Dự thảo Luật BVMT sửa đổi, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước.
 
Các đại biểu tham dự Hội thảo đã nghe và thảo luận xoay quanh 15 báo cáo khoa học; Giới thiệu các mô hình cộng đồng: Bảo tồn đa dạng sinh học, Ứng phó với biến đổi khí hậu, Xây dựng nông thôn mới gắn kết với BVMT cho phát triển bền vững, Doanh nghiệp tư nhân phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường, Cộng đồng ven biển trong quan lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…
 
Hầu hết các đại biểu đều đồng thuận với ý kiến cho rằng: trên thực tế các nội hàm liên quan đến cộng đồng thường ít được quan tâm và còn nhiều vấn đề chưa đáp ứng được nhu cầu BVMT và phát triển bền vững. Vì thế, cần phải  xây dựng một Chiến lược phát huy sức mạnh cộng đồng trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Những vấn đề này chỉ được giải quyết, khi có sự tham gia của cộng đồng và họ chỉ hoạt động thực sự tốt khi có được sự đảm bảo về luật pháp. Ngay trước mắt, Hội BVTN&MT Việt Nam cần tích cực đóng góp hoàn thiện Luật BVMT. Trong đó có những điều khoản quy định, xác lập rõ vai trò của cộng đồng trong lĩnh vực BVMT, như đã quy định trong Luật Lâm nghiệp mới ban hành, có hiệu lực từ năm nay.
 
Các Phó Chủ tịch Hội: GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng; GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh và TS. Trần Văn Miều, đồng chủ trì Hội thảo, đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu và khẳng định: đây là những Hội thảo ban đầu, nhằm chia sẻ thông tin, để hướng tới mục tiêu trên và rất mong nhận được những ý kiến của các chuyên gia, đại diên các tổ chức xã hội và cộng đồng, trong những Hội thảo tiếp theo liên quan tới chủ đề này. 

VACNE

Về đầu trang