Những ấn phẩm tiêu biểu của Hội BVTN&MT Việt Nam

2, 08/02/2021, 08:24 GMT + 7

(Tin Môi Trường) - Trên mảng truyền thông trước cửa Văn phòng Hội BVTN&MT Việt Nam vừa xuất hiện bức ảnh với tiêu đề “Một số ấn phẩm tiêu biểu của Hội đã xuất bản”. Bức ảnh chụp khoảng trên 30 ấn phẩm, vừa đúng với tiêu chí mỗi năm 1 quyển sách quan trọng về môi trường mang tên Hội.


Những ấn phẩm tiêu biểu của Hội BVTN&MT Việt Nam

 

Theo yêu cầu của nhiều hội viên đến thăm Văn phòng cuối năm, xin liệt kê một số đầu sách dưới đây.
 
Chuyên san “Việt Nam Xanh” xuất bản 23 số; Tuyển tập các công trình nghiên cứu “Môi trường” đã phát hành 10 tập;
 
Cuốn “An ninh môi trường” tái bản 3 lần trong 10 năm; Cuốn “Phương pháp tư vấn phản biện xã hội về tài nguyên và môi trường” tái bản 2 lần; Sách “ Cây Di sản Việt Nam” đã ra 3 tập là những ấn phẩm có số lần phát hành “khủng”.
 
Có 6 ấn phẩm quan trọng được xuất bản theo hình thức “Nhà nước đặt hàng” gồm “Bảo tồn đa dạng sinh học dãy Trường Sơn”, “Kinh tế xanh cho phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu”, “Ứng phó BĐKH nhìn từ góc độ cộng đồng”, “Môi trường và phát triển trong bối cảnh BĐKH” và 2 cuốn “ANMT” và “Phương pháp...” nói trên.
 
Nhiều ấn phẩm tiêu biểu của Hội được các Nhà xuất bản uy tín in và phát hành. Cuốn “Môi trường và phát triển...” được Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng viết Lời giới thiệu. Bộ trưởng Trần Hồng Hà viết Lời giới thiệu cuốn “Cây Di sản” tập 3, Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam Đặng Vũ Minh viết Lời giới thiệu cuốn “Kinh tế Xanh...”.
 
Chắc chắn rằng, hàng nghìn trang sách về hàng loạt vấn đề liên quan đến tài nguyên và môi trường mà các hội viên của Hội - những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này đã xuất bản trong hơn 3 thập kỷ qua là nhung đóng góp không hề nhỏ cho xã hội.

Hội BVTN&MT Việt Nam

Về đầu trang