Thường vụ Hội BVTN&MT Việt Nam bày tỏ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra

Chủ nhật, 04/10/2020, 20:59 GMT + 7

(Tin Môi Trường) - Các đại biểu tham dự họp Thường vụ Hội BVTN&MT Việt Nam vào sáng ngày 3/10/2020 tại 35 Hùng Vương Hà Nội đều bày tỏ hài lòng với kết quả hoạt động trong thời gian qua và quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra cho năm 2020.


Thường vụ  Hội BVTN&MT Việt Nam bày tỏ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra

Các đại biểu tham dự họp Thường vụ Hội BVTN&MT Việt Nam vào sáng ngày 3/10/2020 

 

Sau khi nghe TS. Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội trình bày Báo cáo tổng kết công tác gần 32 năm qua và những tháng đầu năm nay, các Ủy viên Thường vụ đã đóng góp thêm nhiều ý kiến bổ sung, với mục tiêu cố gắng hoàn thành thật tốt các mục tiêu đã đề ra; đồng thời hoàn chỉnh Báo cáo trình Bộ Nội vụ vào tuần tới, theo Quyết định số 114//QĐ-BNV.
 
Theo báo cáo, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Hội vẫn không ngừng phát triển lớn mạnh về tổ chức, tập hợp ngày càng rộng rãi cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường. Hội đã không ngừng nỗ lực, thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch đề ra, luôn đáp ứng kịp thời yêu cầu của xã hội. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ tư vấn phản biện xã hội, công tác truyền thông môi trường, nghiên cứu khoa học. Hội còn phát động sự kiện Bảo tồn Cây Di sản – một sáng kiến được cộng đồng hưởng ứng triển khai, đã góp phần thiết thực bảo tồn Đa dạng sinh học ở Việt Nam.
 
Tất cả thành viên tham dự cuộc họp Thường vụ đều phát biểu, bày tỏ sự hài lòng về kết quả đạt được, thống nhất với nội dung Báo cáo; đồng thời bổ sung nhiều ý kiến gợi mở mang tầm chiến lược và một số ý kiến rất cụ thể cho kế hoạch hành động của Hội BVTN&MT Việt Nam trong những tháng còn lại trong năm nay.
 
Lường trước những khó khăn, Ban Thường vụ của Hội yêu cầu lãnh đạo Hội, các đơn vị trực thuộc và tất cả mọi thành viên VACNE phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra; đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền và các ngành chức năng cần tháo gỡ những khó khăn không đáng có; đánh giá đúng đắn hơn vai trò, khả năng đóng góp của tổ chức Hội và các Hội viên, trong đó có hoạt động Bảo tồn Cây Di sản. Nhằm  góp phần bảo vệ cảnh quan môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu, phục vụ phát triển kinh tế xanh bền vững.
 
Một số vấn đề khác liên quan tới công tác tổ chức, bổ sung nhân sự và mở rộng mạng lưới Chi hội cơ sở, Hội điạ phương, xuất bản các ấn phẩm mới… cũng được đưa ra bàn thảo tại cuộc họp quan trọng này.

Hội BVTN&MT Việt Nam

Về đầu trang