Công ty Cổ phần Cấp Nước Thủ Đức vi phạm luật đấu thầu?

6, 16/04/2021, 11:29 GMT + 7

(Tin Môi Trường) - Mộr số cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức có đơn gửi các cơ quan chức năng và truyền thông phản ánh trình trạng vi phạm luật đấu thầu ở Công ty Cổ phần Cấp Nước Thủ Đức.


Thông báo của kiểm toán nhà nước số; 522/TB-KTNN ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc xử lý 12 dự án sai phạm ở Công ty Cổ phần Cấp Nước Thủ Đức.
 
Cụ thể, theo đơn phản ánh thì từ năm 2015 theo báo cáo của cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp Nước Thủ Đức thời ông Huỳnh Tuấn Anh làm Giám đốc đã chỉ định thầu bằng miêng 4 dự án. Thứ 1, năm 2015 dự án: PTML cấp nước đường Lương Định Của quận 2 cho Công ty Nam Khang thi công. Thứ 2, năm 2016 dự án: PTML dường Trương Văn Thanh – đường số 2 (Phong Phú ) cho Công ty Minh Trang thi công. Thứ 3, năm 2017 dự án: PTML CN đường Gò Dưa -Do Công ty Quân Tuấn thi công. Thứ 4, năm 2017 dự án: PTML quận 2, quận 9, quận Thủ Đức đợt 1 do Công ty Hồng Đức thi công (đã mở thầu hợp thức  thành công).
 
Giá trị mỗi dự án hơn 5 tỷ đồng (tổng cộng hơn 20 tỷ) không được chỉ định thầu theo luật. Tuy nhiên 4 dự án trên đã thi công xong và Công ty Cổ phần Cấp Nước Thủ Đức đã khai thác gắn đồng hồ nước cho dân mấy năm qua. 
 
Đến nay thì Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp Nước Thủ Đức đã thống nhất cho chia nhỏ 4 dự án lớn thành 12 dự án nhỏ giảm xuống còn hơn 1tỷ một dự án để chỉ định thầu, giá trị tổng còn lại hơn 11,5tỷ, muc đích giải quyết tồn đọng việc cũ do Giám đốc cũ Huỳnh Tuấn Anh để lại.
 
Năm 2018, ông Hứa Trọng Nghi được điều chuyển về làm Giám Đốc thay ông Huỳnh Tuấn Anh, ông Hứa Trọng Nghi đã giải quyết tồn tại sai pháp luật của giám đốc cũ để lại, cho nhà thâu và kiểm toán thỏa thuận về giá trị các dự án trên giảm được từ 20 tỷ của 4 dự án xuống 11,5 tỷ và phân ra 12 dự an nhỏ, sự việc này nhằm giải quyết tiền trả cho các nhà thầu và nhập tài sản vào tài sản vốn cho Công ty Cổ phần Cấp Nước Thủ Đức theo như trình tự kiểm toán hàng năm của Công ty Cổ phần. 
 
Việc này đã được thống nhất của hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp Nước Thủ Đức, nhưng nhóm lợi ích đi rêu rao là Giám Đốc Nghi làm sai, tố cáo nhiều việc về sinh hoạt cá nhân, phải chăng vì bị cắt giảm tiền xuống mất quyền lợi của nhóm lợi ích nên họ quậy phá? trong khi đó ông bí thư đảng Công ty Cổ phần Cấp Nước Thủ Đức là Nguyễn Tống Đăng Khoa có 3 đơn tố cáo lên Đảng Ủy tổng công ty năm 2020, phiếu tín nhiệm Đảng viên thấp.
 
Hiện nay, nhóm cán bộ lãnh đạo cũ làm nội bộ Công ty Cổ phần Cấp Nước Thủ Đức mất đoàn kết khiếu nại kiện cáo xung quanh việc chỉ định thầu 12 dự án nhỏ này, các cổ đông mong muốn Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gon TNHH MTV và các cơ quan làm rõ có xung đột vì lợi ích nhóm lãnh đạo trong việc này hay không? Và xử lý việc Công ty Cổ phần Cấp Nước Thủ Đức làm sai luật Xây Dựng, tách gói thầu lớn ra thành gói nhỏ để chỉ định thầu, hợp thức hồ sơ là sai luật đấu thầu.
 
Đồng thời đề nghị Tổng Công ty Cấp Nước Sài Gòn TNHH MTV giải quyết các yêu cầu của kiểm toán nhà nước số; 522/TB-KTNN ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc xử lý 12 dự án sai phạm trên để đảm bảo tính ổn định cho Công ty và quyền lợi của cổ đông.

B.T

Về đầu trang