PETVN và CPECO ký Biên bản ghi nhớ hợp tác

6, 04/10/2019, 12:10 GMT + 7

(Tin Môi Trường) - Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa PETVN và CPECO (Trung tâm Truyền thông Cộng đồng Môi trường) nhằm đem đến thông tin hữu ích cho bạn đọc.


PETVN và CPECO ký Biên bản ghi nhớ hợp tác

Giao diện trang chủ PETVN

 
Theo Biên bản ghi nhớ hợp tác, PETVN sẽ phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Truyền thông Cộng đồng Môi trường để phối hợp đưa tin về các hoạt động bảo vệ động vật, bảo vệ môi trường sống tại Việt Nam mà trọng tâm là các hoạt động thường xuyên của CPECO.
 
Ngoài ra, hai bên cùng hợp tác trong lĩnh vực đào tạo kiến thức chuyên môn cho những người tham gia tuyên truyền về hoạt động bảo vệ động vật, bảo vệ môi trường sống để có thể đưa tin chuẩn xác, phù hợp.
 
PETVN được lập ra với mong muốn góp phần tuyên truyền bảo vệ động vật và là sân chơi cho người yêu thú cảnh. 
 
Trung tâm Truyền thông Cộng đồng Môi trường (CPECO) ra đời với mục đích mang lại những thay đổi bền vững cho cộng đồng, thông qua truyền thông sáng tạo và hợp tác đa bên. Trung tâm Truyền thông Cộng đồng Môi trường huy động và kết nối các doanh nghiệp, cộng đồng, các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan chính phủ trong và ngoài nước, huy động các nguồn lực cần thiết, và thúc đẩy những chính sách phù hợp trong việc giải quyết cấc vấn đề truyền thông, cộng đồng, cấp thiết hàng đầu, bao gồm các vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu, buôn bán động vật hoang dã trái phép, suy thoái tài nguyên thiên nhiên, và phát triển không bền vững...
 
Hy vọng sự hợp tác của PETVN và CPECO sẽ góp phần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa, nhằm giảm thiểu nạn buôn bán động vật hoang dã, suy thoái tài nguyên thiên nhiên… cũng như hoàn thiện các thể chế, chính sách trong việc bảo vệ động vật hoang dã.
 
(Link thông tin chi tiết: https://petvn.vn/petvn-va-cpeco-ky-bien-ban-ghi-nho-hop-tac-903)

BTV

Về đầu trang