Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường tiếp dân 4 ngày trong năm 2021

6, 15/01/2021, 18:46 GMT + 7

(Tin Môi Trường) - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ trực tiếp tiếp công dân vào 4 ngày trong năm 2021 là ngày 25/3, 24/6, 30/9 và 30/12.


Căn cứ Luật Khiếu nại, Luật Tiếp công dân, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có thông báo về việc tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Bộ này trong năm 2021.

 
Theo đó, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp công dân định kỳ mỗi tháng 1 ngày (vào ngày thứ Năm của tuần cuối tháng). Trong đó, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp công dân 4 ngày (25/3, 24/6, 30/9 và 30/12); 8 ngày tiếp dân còn lại do các Thứ trưởng phụ trách tại Trụ sở Tiếp công dân số 79 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.
 
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường tiếp dân 4 ngày trong năm 2021
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà tiếp công dân vào tháng 6/2020 (Ảnh: Bộ TN-MT).
 
Thành phần tham gia tiếp công dân gồm đại diện lãnh đạo Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, cán bộ, công chức của Thanh tra Bộ; 1 lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai; 1 lãnh đạo Vụ Pháp chế.
 
Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Thanh tra Bộ tổng hợp danh sách công dân đăng ký, rà soát, đề xuất các trường hợp lãnh đạo Bộ tiếp; chuẩn bị nội dung, báo cáo lãnh đạo Bộ (chủ trì tiếp) trước ngày tiếp công dân định kỳ 1 tuần.
 
Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường công khai thông tin về nơi tiếp công dân, thời gian tiếp công dân thường xuyên và lịch tiếp công dân, thành phần tham dự trên Trang thông tin điện tử của Bộ 

T.H

Về đầu trang