Thêm tài liệu quý bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học dãy Trường Sơn

6, 04/12/2020, 12:21 GMT + 7

(Tin Môi Trường) - Đó là cuốn “Những không gian sinh thái đặc thù dãy Trường Sơn” do tập thể tác giả Hội Bảo vệ Thiên nhiên & Môi trường Việt Nam (VACNE) biên soạn, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ ấn hành, vừa ra mắt bạn đọc vào đầu tháng 12/2020.


Thêm tài liệu quý bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học dãy Trường Sơn

 

Đây là tài liệu được tổng hợp, các công trình nghiên cứu khoa học về Bảo tồn đa dạng sinh học dãy Trường Sơn (tập 2) được các chuyên gia VACNE biên soạn và trình bày dưới dạng ngôn ngữ phổ thông, gần gúi với cộng đồng.
 
Cuốn sách dày hơn 180 trang, khổ (16 x 24 Cm), được trình bày đơn giản, hấp dẫn; gồm 7 Chương (trong đó có 34 đề mục nhỏ và nhiều hình ảnh minh họa sinh động).
 
Chương I của cuốn sách: trình bày những vấn đề chung cho toàn dãy Trường Sơn, những đặc thù của khu vực; lý thuyết đánh đổi trong bảo tồn; phân tích sự gắn kết giữa hệ sinh thái nhân văn và hệ sinh thái tự nhiên của khu vực; thực tiễn đánh đổi hình thành các mô hình mỗi buôn làng một sản phẩm (OCOP); mối liên kết giữa Bảo tồn với tạo sinh kế cho cộng đồng; sức ép từ biến đổi khí hậu đối với Đa dạng sinh học dãy Trường Sơn.
 
Chương II: tập trung cho không gian bảo tồn Sao La – một loài thú lớn duy nhất trên trái đất đang đứng trước bờ vực của sự tuyệt chủng. Những Chương còn lại (Chương III, IV, V và VI) giới thiệu về kết quả nghiên cứu và phân tích mối quan hệ giữa không gian sinh thái (rừng Khộp, rừng Tây Giang, A Lưới, Phong Điền; không gian sinh thái khô hạn Ninh Thuận…) và sinh kế của cộng đồng; vai trò của tri thức bản địa với Bảo tồn Đa dạng sinh học. Trong đó nêu bật những mối đe dọa nghiêm trọng đến bảo vệ  các hệ sinh thái đặc thù này, cũng như những hành động cấp bách để bảo tồn phát triển bền vững. Chương VII của cuốn sách này, đề cập tới một vấn đề rất mới, đó là Bảo tồn Cây Di sản của Trường Sơn – một lĩnh vực đặc thù và nhiều thành công của VACNE.
 
Đọc cuốn sách “Những không gian sinh thái đặc thù dãy Trường Sơn” của Hội Bảo vệ Thiên nhiên & Môi trường Việt Nam có thể đem đến cho bạn đọc một góc nhìn nhận mới và thực tiễn hơn về mối liên hệ mật thiết giữa bảo tồn và phát triển.
 
Đây cũng là những gợi ý cho lãnh đạo các địa phương; đồng thời cũng là những phương pháp luận, cho việc nghiên cứu, đánh giá về không gian sinh thái đặc thù, xây dựng các mô hình OCOP, tạo sinh kế cho người dân và giúp họ làm tốt hơn trách nhiệm của mình trong công tác bảo tồn.
 
Trong đó, cuốn sách cũng khẳng định vai trò quan trọng và mang tính chất quyết định của cộng đồng, trong việc Bảo tồn Đa dạng sinh học dãy Trường Sơn, cũng như phát triển bền vững đất nước.

Hội Bảo vệ Thiên nhiên & Môi trường Việt Nam

Về đầu trang